project-image
project-image

Manipulační automaty řady R

Jedná se o manipulační automat ke vstřikovacímu lisu. Zařízení vyrábíme ve dvou variantách tj. s „horkým“ a „studeným“ vtokem.

 

Na strojích se kompletují iniciátory do airbagů vozidel.

 

U obou variant se jedná o plně automatický stroj, do kterého vstupují dva díly – plastový kalíšek a podsestava (squib). Obsluha pouze doplňuje díly do kruhových podavačů a kontroluje hotovou produkci.

 

Zařízení je navrženo na poměrně velký počet variant a rozměrů vstupních dílů (rozsah výšky squibů od 4 mm do 18 mm =˃ desítky variant).

 

Squiby jsou na vstupu pomocí kamery orientovány podle tvaru pinů. Piny jsou kalibrovány (rozteč a prostorová souosost) v kalibračním přípravku, do kterého jsou zasunovány do přesně definované hloubky, což zajišťuje lineární motor.

 

Při zakládání squibů do formy (zasunují se piny do otvorů ve formě) bylo nutné zajistit vysokou přesnost při založení a to z důvodu možného snadného poškození povrchu pinu (piny jsou pozlaceny).

 

Je nutné dodržet opakovanou přesnost v 0,01mm.

Po založení dílů do vstřikovací formy je kontrolována pozice založení laserovým měřidlem.

 

U varianty s „horkým“ vtokem zařízení manipuluje částmi vstřikovací formy (lžíce), do které se zakládají díly a která je předehřátá na provozní teplotu (80 – 110 oC). Z tohoto důvodu je lžíce v různých pozicích ve stroji temperována.

Zařízení pracuje v taktu 25 s/8 ks.

 

Vzhledem k charakteru zpracovávaných dílů – squiby jsou naplněny výbušnou směsí je u tohoto zařízení věnován zvláštní důraz na bezpečnostní prvky.   

Stroj je vyroben na nepřetržitý provoz 24/7.

Technologie:

lineární motor, vstřikovací formy